Debiteurenbeheer/Incasso

Er is niets vervelender dan een onbetaalde factuur. De werkzaamheden zijn afgerond, en er zijn uren geïnvesteerd. Een factuur moet worden voldaan, maar u vindt het ook belangrijk dat de relatie met uw cliënt intact blijft.
Bent u op zoek naar professionele ondersteuning bij uw debiteurenbeheer of incasso? Dan bent u bij ReMind Legal Office Support aan het juiste adres. Wij kunnen u ondersteunen bij het gehele incasso-traject, of slechts bij gedeelten daarvan. De relatie tussen u en uw klant heeft, naast het innen van de vordering, onze prioriteit.

Het is belangrijk om een consistent debiteurenbeheer te voeren, en de betalingstermijnen strikt in acht te nemen. Als ondernemer kan het er soms bij in schieten om het debiteurenbeheer de aandacht te geven die het verdient. Een achterstand is snel opgelopen. Sommige ondernemers vinden het ook lastig om hun relaties te benaderen inzake onbetaalde facturen.

Een goede klantrelatie tussen u en de debiteur blijft bij ons voorop staan. Het is natuurlijk niet de bedoeling om uw zakenrelatie direct het juridische vuur aan de schenen te leggen. De debiteur wordt telefonisch door ons benaderd, en vriendelijk herinnerd aan de betalingstermijn op de factuur. Er wordt een nieuwe termijn gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Dit wordt uiteraard schriftelijk bevestigd. Vaak is de betaling van de factuur aan de aandacht ontsnapt, en zal deze spoedig worden voldaan. Mocht er een andere reden bestaan dat de cliënt uw factuur niet direct kan voldoen, dan wordt dit direct duidelijk en kan er eventueel een regeling worden getroffen.

Als een regeling niet mogelijk blijk te zijn of de betaling is na de gestelde termijn nog steeds niet ontvangen, dan zal er een schriftelijke herinnering met korte betalingstermijn worden gestuurd. Mocht de betaling na het verstrijken van deze termijn nog steeds niet binnen zijn, dan wordt er een schriftelijke ingebrekestelling verstuurd waarin de cliënt wordt verzocht en zo nodig gesommeerd tot het voldoen van de betaling binnen de gestelde termijn. Als betaling dan nog steeds uitblijft, is uw cliënt in verzuim en kunnen er verdere rechtsmaatregelen worden getroffen om de betaling te bewerkstelligen.

ReMind Legal Office Support kan u ondersteunen, begeleiden en bijstaan bij het gehele incasso-traject, tot en met de procedure bij de kantonrechter. Uiteraard staat ReMind Legal Office Support ook open voor andere vormen van ondersteuning en overige services. Heeft u hulp nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Dit is mogelijk op werkdagen van 08.00-18.00 uur via 035-69 26012.